School maandag? Kom toch mee pre- superbowlen tot 23h. De Stickermobiel en Suzuki Swift to the rescue!

by on Feb.05, 2010, under Blog, Events, Juniors

batmobile1

Hoe meer zielen hoe meer vreugd! We zijn vanaf 20.30h aanwezig in korbeek-lo. Je kan gezellig eentje komen drinken.

Coach Flo en mezelf zullen, baladadig en juniorlievend als we zijn, rond 23h onze wheels ter beschikking stellen van juniors die terug naar leuven moeten!

allen daarheen!

batmobile1

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!