Seniors

Trainingen:

Maandag en woensdag.
19.30-21.30
Trainingen starten  17 september 2012.

Locatie:

Bierbeekstraat 97, Korbeek-Lo

Competitie:


FFL competitie  Deze competitie start eind februari, begin maart. Eens de seizoenskalender gemaakt is, wordt deze hier ook bekend gemaakt. Vanaf september start het zogenaamde pre-season, met het aanleren van basistechnieken, voorbereidingswedstrijden e.d.

Rookies sluiten best in juli al aan bij de juniors om daar de basis van American Football te leren. Deze trainingen beginnen 2 juli en zijn op dezelfde trainingsdagen en locatie.

Schrijf je hier in!

Practices:


Monday and wednesday
19.30-21.30
Practices start 17 september 2012

Location:

 

Bierbeekstraat 97, Korbeek-Lo

League:

 FFL competition  The competition starts end of february, begin of march. Once the seasoncalender is official, we will put it up on the website. In september we will start our pre-season with basic techniques and scrimmage games.

Rookies/ beginners should join the junior practices starting 2 july. Their practices are on the same days and location as the seniors.

Register here!

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!